Espoossa arvovalinnat kohdallaan ?lapset ja nuoret budjetin keskiössä

Tiistai 21.11.2017 klo 12:04 - Sanna Lauslahti

Kokoomuksen valtuutettu, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Sanna Lauslahti (kok.) on erittäin tyytyväinen neuvottelukunnan tekemiin lisäyksiin. Espoon valtuuston neuvottelutoimikunta sai juuri budjettineuvottelunsa päätökseen.

-  Päätös on selkeä arvovalinta satsata koulutukseen ja sivistykseen, sanoo Lauslahti.

Neuvottelutoimikunta lisäsi 600 000 euroa erityisopetukseen ja avustajapalveluihin sekä 350 000 harrastustakuun toteuttamiseen.  

- On erittäin hyvä, että neuvottelutoimikunta otti asialistalleen eriarvoistumisen vähentämisen. Sitä tarvitaan lähivuosina. Neuvottelutoimikunnan osoittama lisäraha koulujen erityisopetukseen antaa opetusalan ammattilaisille paremmat edellytykset ja enemmän aikaa opettaa tukea tarvitsevia koululaisia, toteaa Lauslahti.

 - Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta esitti myös kieltenopetuksen varhentamista ja lisätunteja b2-kieleen.  Lapset ja nuoret kasvavat yhä kansainvälisempään yhteiskuntaan, jossa monipuolinen kielten osaaminen on yksi tärkeimmistä taidoista. Tältäkin osin on kiittäminen neuvottelutoimikunnan esitystä, jossa kielten opetusta lisätään alakouluissa ja b2-kielen opetusta lisätään yläkouluissa, kiittelee Lauslahti.

 - Neuvottelutoimikunta otti myös järkevän linjauksen tilakysymyksissä. Tilojen osalta edetään tarve edellä, ei kiinteistö edellä. Päätökset tilaratkaisuista tehdään vasta sen jälkeen, kun kouluverkosta on muodostettu kokonaiskuva ja päätös asiantuntijalautakunnissa.  Lautakunnan puheenjohtajana olen erittäin tyytyväinen saatuun neuvotteluratkaisuun. Tästä on hyvä jatkaa espoolaisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämistä entistä paremmaksi lapsillemme ja nuorillemme. Tavoitteenamme on olla maailman parhaiden koulukaupunkien joukossa, ja nyt esitetty budjettiesitys antaa siihen kiitettävät edellytykset, päättää Lauslahti.

 Sanna Lauslahti (kok.)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: espoo, sivistystoimi, koulutus, varhaiskasvatus, harrastustakuu, budjetti

Kokoomuksen Sanna Lauslahti: Avoimen korkeakouluväylän vahvistaminen on täysin oikea suunta

Perjantai 3.11.2017 klo 14:45 - Sanna Lauslahti

TIEDOTE 4.11.2017

Julkaisuvapaa heti

 

Kokoomuksen Sanna Lauslahti: Avoimen korkeakouluväylän vahvistaminen on täysin oikea suunta

 Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan paraikaa.  Uudistuksessa pyritään muuttamaan korkeakoulujen hakeutumisreittejä nykyistä monipuolisimmiksi. Samalla haetaan uusia keinoja korkeakoulujen hakijasumien purkamiseksi ja suomalaisten koulutustason nostamiseksi. Kokoomuksen kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahden mielestä avoimen yliopiston väylän laajentaminen opiskelijavalinnoissa on täsmälleen oikea suunta.

 -          Nykyisellään avoimen yliopiston väylä on aivan liian kapea ja kivikkoinen, eivätkä yliopistot hyödynnä sitä tarpeeksi. Avoimen väylän kautta tarjoutuu mahdollisuus saada motivoituneita ja kyvykkäitä opiskelijoita nykyistä järkevämmin ja tehokkaammin. Se, että on kerryttänyt hyvillä arvosanoilla kymmeniä opintopisteitä avoimessa yliopistossa, on selkeä osoitus pätevyydestä alan opintoihin, Lauslahti toteaa.

 Tulevaisuudessa avoimen väylän kautta voitaisiin valita jopa viidennes opiskelijoista.  Tämä vaatii selkeän toimeenpanosuunnitelman, miten avointa väylää tullaan tulevina vuosina vahvistamaan ja kehittämään niin opiskelijavalinnoissa kuin elinikäisessä oppimisessa.

 -          Avoimen väylän opiskelijapaikkatarjonnan kasvattaminen yhä useammalle tarjoaa mahdollisuuden yliopiston ovien ulkopuolelle jääneelle nuorelle edetä samaa tahtia opinnoissa jo sisään päässeiden opiskelijoiden kanssa. Kun nuori voi myös avoimen yliopiston opintomenestyksellään tulla valituksi, on tässä selvä synergiaetu myös yliopistolle. Avoimen väylä kautta tulevat saavat ”juoksulähdön” opintoihinsa, koska käytännössä ensimmäisen vuoden opinnot on suoritettu pääosin jo avoimella puolella. Tätä kautta valitut eivät tällöin enää tulevaisuudessa kuormita muita sisäänottoväyliä. Avointa väylää tulee käyttää myös osana hakijasuman purkua, Lauslahti vaatii.

 Avoin yliopistokoulutus on maksullista, mutta esimerkiksi yhden lukukauden oikeustieteelliset opinnot tulevat edullisemmiksi kuin monet alan valmennuskurssit. Lauslahden mielestä olisi syytä harkita, että avoimen väylän kautta yliopistoihin ensimmäistä tutkintoaan suorittamaan valittujen maksamia opintopistemaksuja helpotettaisiin.

 -          Maksujen lisäksi olisi pohdittava, kuinka avoimen väylän kautta yliopistoon hakevan toimeentulo turvataan. Avoimessa yliopistossa opiskelevat eivät ole oikeutettuja opintotukeen. Mielestäni väylää on kehitettävä sellaiseen suuntaan, että se olisi kaikille mahdollinen perheen varallisuuteen tai kotipaikkakuntaan katsomatta, Lauslahti painottaa.

 

 Lisätietoja

Sanna Lauslahti

050-5122380

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: avoin korkeakoulu, opiskelijavalinnat

Länsiväylä: Espoon lisättävä lukiopaikkoja

Maanantai 23.10.2017 klo 11:45 - Sanna Lauslahti, Inka Hopsu

Espoossa lisättävä lukiopaikkoja

 Vuosi vuodelta Espoon lukioiden sisäänpääsyrajat ovat nousseet. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päättämä alin keskiarvoraja on asetettu 7.0 keskiarvoon, mutta käytännössä alin sisäänpääsyraja alkaa kolkutella jo kahdeksan keskiarvoa. Viime vuonna se oli 7,67 ja tänä vuonna jo 7,83 vaikka nyt aloituspaikkoja oli 54 enemmän kuin edellisenä vuonna.

 Keskiarvorajan noustessa liian moni osaamiseltaan lukiokypsä opiskelija jää ilman lukiopaikkaa. Tarkkana täytyy olla, ettei ero tyttöjen ja poikien sisäänpääsyluvuissa kasva.  Olemme tyytyväisiä, että asia on myös Espoo-tarinassa mukana. Siinä todetaan, että lukion aloituspaikkoja lisätään kohtuullisen sisäänpääsykeskiarvon takaamiseksi.

 Espoon lukioiden vetovoima on erinomainen ja ne vetävät puoleensa myös muiden kuntien opiskelijoita. Tästä olemme todella tyytyväisiä. Se kertoo lukioidemme rehtoreiden, opettajien, opetustoimen johdon ja muun henkilökunnan tekemästä erinomaisesta työstä. Vuosien varrella olemme kerta toisensa jälkeen saaneet ihailla sitä intohimoa, jolla tehdään huippulaadukasta opetusta ja kehitetään sitä entistä paremmaksi.

 Lopputuloksena on yhä parempia opinahjoja, jotka antavat jatko-opinnoille erinomaisen pohjan. Näemme tärkeänä, että Espoossa lisätään lukiopaikkoja merkittävästi. Nykyisin varataan lukiopaikka 61,5 prosentille ikäluokasta. Tätä osuutta on syytä nostaa ensi syksynä vuoden 2018 yhteisvalintapäätöksiä tehtäessä, ja tätä varten tulee varata riittävä rahoitus ensi vuoden budjettia valmisteltaessa. Jokaiselle lukiokelpoiselle ja halukkaalle nuorelle tulee mahdollistaa lukiopolku ja jatko-opintomahdollisuus.

 

Sanna Lauslahti (Kok), Opetuslautakunnan pj.

Inka Hopsu (Vihr), Opetuslautakunnan vpj.

Kommentoi kirjoitusta.

Kokoomusedustajat kiittävät hallitusta panostuksesta korkeakoulutettujen muuntokoulutukseen ? välttämätön panostus osaamiseen ja työllisyyteen

Sunnuntai 22.10.2017 klo 20:34 - Sanna Lauslahti, Sari Multala

TIEDOTE 18.10.2017

Julkaisuvapaa heti

 

Kokoomusedustajat kiittävät hallitusta panostuksesta korkeakoulutettujen muuntokoulutukseen – välttämätön panostus osaamiseen ja työllisyyteen

 

Kokoomuksen kansanedustajat Sanna Lauslahti ja Sari Multala kiittävät hallitusta lisäpanostuksesta korkeakoulutettujen muuntokoulutukseen. Hallituksen panostus muuntokoulutukseen lisätalousarviossa on 10 miljoonaa euroa. Muuntokoulutuksen avulla voidaan vastata uhkaavasti kasvavaan osaajapulaan Suomessa.

 Muuntokoulutuksen avulla korkeasti koulutettu voi suorittaa uuden tutkinnon, kun työelämän tarpeet muuttuvat. Osaamisen päivittäminen ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen ovat tehokkaita työkaluja korkeakoulutettujen työttömyyden ehkäisemiseksi.

- Tällä lisämäärärahalla käynnistettävään muuntokoulutukseen osallistuisi peräti 550 opiskelijaa. Tämä on hyvä alku muuntokoulutuksen ja elinikäisen oppimisen saralla. Panostamalla korkeakoulutettujen mahdollisuuksiin päivittää osaamistaan, panostamme samalla työllisyyteen, talouskasvuun ja kehitykseen, Sanna Lauslahti toteaa.

 Todistamme paraikaa teolliseen vallankumoukseen verrattavaa työmarkkinoiden ja yhteiskunnan muutosta. Teknologian kehitys ja digitalisaatio muuttavat myös osaamistarpeita. Muuntokoulutuksella voimme vastata näihin tarpeisiin. Korkeakoulujen on tehtävä tässä yhteistyötä yli oppiaine- ja oppilaitosrajojen. Myös kouluttautujien erilaiset elämäntilanteet on otettava toteutuksessa huomioon.

 -On erittäin tärkeää, että erilaisia mahdollisuuksia muuntokoulutukseen lisätään. Meidän on turvattava osaavan työvoiman saatavuus, jotta Suomen talouskasvu jatkuu. Tämän vuoksi on tärkeää rakentaa uudenlaisia tapoja osallistua koulutukseen ja suorittaa opintoja esimerkiksi työn ohessa, Multala huomauttaa.

 Panostukset muuntokoulutukseen ovat hyvä alku uudenlaiselle elinikäiselle oppimiselle Suomessa. Lauslahden ja Multalan mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että osaamisen päivittämistä ja muuntokoulutusta kehitetään myös tulevaisuudessa.

 -Kiitämme hallitusta hyvästä päätöksestä muuntokoulutukseen panostamisesta. Parasta mitä nyt voimme tehdä, on kohdentaa voimavaroja suomalaiseen tietopääomaan ja osaamiseen. Tällaiset päätökset kantavat tulevaisuuden kasvun hedelmää, edustajat päättävät.

 

Lisätietoja

Sanna Lauslahti

+358 505122380

 

Sari Multala

+358 405317104

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: muuntokoulutus, korkeakoulutus, osaaminen

Kirjallinen kysymys; taitelija-allianssi

Maanantai 9.10.2017 klo 16:20 - Sanna Lauslahti

Taustaa kirjallisesta kysymyksestä.

Jätin maanantaina kirjallisen kysymyksen taitelija-allianssin saamisesta Suomeen. Jätin jo kesällä, ja sain vastauksen positiivisen vastauksen Opetus-ja kulttuuriministeriöstä. Koska asia vaatii poikkihallinnollisia ratkaisuja, vaatii se myös työ- ja elinkeinoministeriön mukaan. Tapasimme asian puitteissa 6.10 Ministeri Lindströmin ja kävimme asian hänen kanssaan läpi. Lopputuloksena sovimme, että teemme kirjallisen kysymyksen asiasta.  Alla kysymykseni:

KIRJALLINEN KYSYMYS

 

Taiteilija-allianssilla vakautta freelancer-taiteilijoiden arkeen

 

 

Eduskunnan puhemiehelle

 Taiteen ja luovien alojen työt ovat viime vuosina pirstaloituneet ja vakituiset työsuhteet ovat vähentyneet entisestään. Tämä on johtanut siihen, että alan työttömyys on kasvanut. Taiteilijat pelkäävät kilpailun työmahdollisuuksista ja muutosten sopimuskäytännöissä laskevan jo ennestään matalaa palkkatasoa. Lisäksi sirpaleisuus ja vapaiden taitelijoiden osuuden kasvu ennakoivat myös huonoa eläke-ja sosiaaliturvaa heidän osaltaan.

 Tähän yksi ratkaisu on taiteilija-allianssimallin luominen Suomeen, joka seuraisi malliltaan Ruotsissa jo pitkään käytössä ollutta ja myös Norjaan hiljattain kopioitua Allianssimallia. Allianssi tässä kontekstissa tarkoittaa molempien kyseisten maiden kohdalla rajattua, tietyt ehdot täyttävien alalla työskentelevien freelancer-taiteilijoiden palkkausjärjestelmää, joka esimerkiksi Ruotsissa on osakeyhtiömuotoinen ja toimii valtionavun varassa. Tällä hetkellä siihen on kiinnitettyinä 150 taiteilijaa. Se tukee taiteilijoiden tasaista toimeentuloa ja elämänhallintaa tilanteessa, jossa vakituiset taiteelliset työurat ovat jäämässä selkeään vähemmistöön. 

 Taiteilija-allianssiin voisivat hakeutua näyttelijät, tanssijat, muusikot, ohjaajat ja skenografit. Allianssi tarjoaa freelance-taiteilijalle työpaikkaan kuuluvan sosiaalisen ja taloudellisen perusturvan. Allianssi tarjoaa taiteilijoille jatkokoulutus mahdollisuuksia kurssien ja työpajojen muodossa. Allianssin kautta taiteilijoille kanavoitava tuki säästäisi työttömyysjaksoille osuvaa yhteiskunnan muuta tukea, sillä taiteilijan ei tarvitsisi enää turvautua muihin yhteiskunnan tukijärjestelmiin. Tästä syystä järjestelmän rahoitusratkaisun osalta olisi järkevää pyrkiä rakentamaan malli, jossa tämä säästö toisen sektoriministeriön alueella huomioitaisiin järjestelmän rahoituspohjassa. 

 Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina –työryhmän raportissa 12.4.2017 on tehty lukuisia suosituksia luovien alojen ammattilaisten sosiaaliturvan kehittämiseksi.  Työryhmän suosituksia on mukana myös hallituksen toimintasuunnitelmassa vuosilla 2017-2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö on todennut vastauksessa (KKV 278/2017 vp 5.7.2017) kansanedustaja Lauslahden kysymykseen, että taiteilija-allianssin soveltumista Suomeen voidaan tarkastella osana taide- ja taitelijapolitiikan kehittämistoimia. Malli vaatii ministeriöiden yhteisymmärrystä, ja työ- ja elinkeinoministeriön rooli on tässä olennainen.

 Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mihin toimiin työ- ja elinkeinoministeriö ryhtyy Taiteilija-allianssimallin saamiseksi Suomeen?  

 

 

Helsingissä 10.10.2017 

 

 

Sanna

Lauslahti

kok

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: taiteilija-allianssa, taide

Vakuutuslääkärijärjestelmä vaatii remonttia - sidonnaisuuksien ilmoittaminen on yksi askel oikeaan suuntaan

Maanantai 9.10.2017 klo 14:18 - Sanna Lauslahti, Sari Sarkomaa, Sari Raassina

TIEDOTE 6.10.2017

Julkaisuvapaa heti

Vakuutuslääkärijärjestelmä vaatii remonttia - sidonnaisuuksien ilmoittaminen on yksi askel oikeaan suuntaan


Hallitus esittää muutoksia toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia koskevaan lainsäädäntöön. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli hallituksen esityksen ja esittää mietinnössään kokoomuksen Sanna Lauslahden, Sari Sarkomaan ja Sari Raassinan aloitteesta muutosta muutoksenhakulautakuntien jäsenten sidonnaisuuksista ilmoittamiseen. Kokoomusedustajien ehdotuksesta valiokunta esittää, että toimeentuloturvan muutoksenhakulautakunnan jäsenten on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan.

 -Muutoksenhakulautakunta päättää ihmisten sosiaaliturvaa, työeläkkeitä ja tapaturmia koskevista asioista. Lautakuntien jäsenten sidonnaisuudet arvioidaan nykyiselläänkin ennen näiden nimittämistä, mutta päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden tähden sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus on tärkeää kirjata myös lakiin, Sanna Lauslahti toteaa.

 Sosiaali- ja terveysministeriössä vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän muistion mukaan näiden lautakuntien riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen kohdistuu epäilyksiä. Työryhmän mukaan epäselviä tilanteita vältettäisiin, mikäli näissä päätöksentekoprosesseissa mukana olevien lautakuntien lääkäreiden ja muiden jäsenten sidonnaisuudet ilmoitettaisiin avoimemmin.

 -Koko vakuutuslääkäreitä ja muutoksenhakulautakuntia koskeva järjestelmä ja prosessit on arvioitava alusta loppuun. Ihmisen on voitava luottaa siihen, että hänen asiaansa käsitellään oikeudenmukaisesti aina hoitavan lääkärin ensimmäisestä toimintakykyarviosta lopulliseen korvauspäätökseen saakka. Näihin prosesseihin me tarvitsemme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, edustajat toteavat.

 Vakuutuslääkärijärjestelmään ja sen läpinäkyvyyteen on tehty useita muutoksia viime vuosina. Eri etuuslakeihin, kuten tapaturma- ja ammattitautilakiin, työntekijän eläkelakiin sekä lakiin kansaneläkelaitoksesta on lisätty säännökset asiantuntijalääkärin velvollisuudesta kirjata perusteltu arvionsa asiakirjoihin. Säännöksillä on parannettu vakuutuslaitosten päätösten lääketieteellisiä perusteluita.

 -On ensiarvoisen tärkeää, että asioiden oikeudenmukaiseen ja oikea-aikaiseen käsittelyyn panostetaan. Järjestelmää on lähdettävä uudistamaan avoimin mielin. Se, ettei ongelmalliselle ja selvitystenkin mukaan ristiriitaiselle asialle tehdä mitään, ei ole ratkaisu, Sari Sarkomaa päättää.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vakuutuslääkäri

Kolme oikean kokoista ovea korkeakouluopintoihin

Tiistai 3.10.2017 klo 14:41 - Sanna Lauslahti

Korkeakoulujen sisäänpääsyä uudistetaan. Hyvä niin. Sille on selkeä tarve.  Aivan liian moni joutuu odottamaan korkeakoulupaikkaa pitkään. Tästä kertovat karua sanomaa myös korkeakouluopintonsa aloittavien kohoava aloittamisikä.  Ratkaisua tähän on haettu jo aikaisempien hallitusten aikana mm. mahdollistamalla ensikertalaiskiintiöt.
Silti. Urakkaa riittää.  Mieluiten ennen korkeakoulujen sisäänpääsyuudistuksen toimeenpanoa on tehtävä etunojassa pikaisesti hakijasumapurku.   Siihen on käytettävä kaikki mahdolliset keinot. Ei vain siksi, että olemme sen velkaa ilman korkeakoulututkintoa oleville ylioppilasnuorillemme, vaan myös sen vuoksi, että tarvitsemme työmarkkinoille lisää korkeasti koulutettuja osaajia. Meidän on luotava koulutustakuu ylioppilastutkinnon suorittaneille nuorille, koska pelkällä yleissivistävällä tutkinnolla ei pitkällä pötkita.  Samalla on varmistettava oma jatkopolku korkeakouluihin ammatilliselta puolelta tuleville motivoituneille nuorille.
Entä sitten korkeakoulujen valintamenettely.  On hyvä, että korkeakouluihin päästään jatkossakin useamman oven ja polun kautta. Kenenkään tie ei saa katketa siihen, että ei ole onnistunut esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa.   Siksi on perusteltua, että jatkossa on kolme ovea – todistusvalinta motivaatiokirjeen tai soveltuvuustestin kera, kevennetty pääsykoe- ja avoimen väylän ovi.  Ovien tulee olla riittävän suuret ja niiden tulee vaihdella aloittain.
Avoimen väylän vahvistaminen pikaisesti on enemmän kuin paikallaan monesta syystä. Välivuosi voi olla myös opiskeluvuosi avoimessa yliopistossa tai korkeakoulussa. Toisaalta väylä antaa mahdollisuuksia myös elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Tässä voi syntyä osalle ylioppilasnuorista este, koska opintopiste saattaa maksaa jopa 15 euroa ja opintososiaalisia etuuksia ei ole.  Ilman tuloja voi olla vaikea opiskella, eikä opintolainaakaan ole tarjolla.  Silti parhaimmillaan nuori voi suorittaa esimerkiksi välivuoden aikana ensimmäisen vuoden opinnot kokonaan avoimella puolella ja osoittaa todellista motivaatiota sekä siirtyä sen jälkeen suoraan toiselle vuosikurssille. Vähintä mitä pitäisi tehdä olisi ilman ensimmäistä tutkintoa olevien osalta tehdä avoimen väylän opinnot maksuttomiksi, ja selvittää toimeentuloon liittyvät kysymykset.
Samoin toista tutkintoa suorittavan tai jo opinto-oikeuden muualla omaavien opiskelupolku, tulee olla uudenlainen, ja näin on myös ehdotettu.  Sellainen, jossa jo opitut tai työssä saadut kokemukset voidaan lukea hyväksi ja näin ei tarvitse lähteä samasta pisteestä kuin ensimmäistä tutkintoa suorittavat. Tässäkin yksi vastaus on tutkinnon suorittaminen avoimen väylä puolella.
Paljon on ollut keskustelua siitä, että pitääkö valinta tehdä pelkän todistuksen pohjalta. Useissa maissa näin tehdään, ja valintajärjestelmät ovat kustannustehokkaita.  Pelkkään pääsykoevalintaan liittyy myös kääntöpuoli, joka on hyvä tunnustaa. Ainoastaan todistusvalintaan nojaaminen voisi johtaa pitkällä aikajänteellä eriytymiskehityksen lisääntymiseen. Tästä löytyy näyttöä useista maista, joissa preppaaminen alkaa jo varhaiskasvatusiässä.  Lisäksi vanhemmat haluavat lapsensa asuinpaikan valinnan kautta hyvää kouluun, ja jos tarjolla on yksityiskouluja, niin perheen taloustilanteen salliessa lapsi ohjataan sinne.  Lasten lisävalmentamisesta koulua varten löytyy esimerkkejä Etelä-Koreasta ja Japanissa. Näissä maissa lapset menevät koulupäivän jälkeen yksityisille lisätunneille.
Onneksi Suomen mallissa on useita ovia korkeakouluun. Suomi tarvitsee pienenä maana sosiaalista liikkuvuutta – mahdollisuuksien tasa-arvoa. Monen oven kautta tapahtuva sisäänpääsy antaa siihen kaikille mahdollisuuden.
ps. Toisaalta olisi ollut mielenkiintoista, jos aikaa olisi enemmän, kokeilla myös aivan uudenlaisia malleja. Esimerkiksi otetaan kaikki halukkaat sisään, karsinta ensimmäisen vuoden jälkeen ja karsituille uusi opintopolku. Samoin lukion ja ylioppilastutkinnon kehittäminen voivat luoda uusia polkuja, kun jo lukiovaiheessa voi suorittaa korkeakouluopintoja. Tästä on jo esimerkkejä. Ja somessa sain hyvän ehdotuksen, että yliopistoihin tulisi kaksi kertaa vuodessa tehtävä haku.

Kommentoi kirjoitusta.

Syyskuun kuukausikirje

Maanantai 2.10.2017 klo 14:54 - Sanna Lauslahti

Tervetuloa tapaamaan

 

11.10 klo 16.45-17.45 Sanna-cafe Paikka Ison Omenan Laura’s Coffee@wine. Kahvitarjoilu ajankohtaisten kuulumisten ja keskustelun kera.

 

14.11 klo 17.00-19.00 Glögit ja mahdollisuus kiertää peruskorjatussa Eduskuntatalossa. Ennakkoilmoittautuminen ville.virkkunen@eduskunta.fi 

 

 

Syksy on alkanut pyörremyrskyn tavoin eli todellinen juokseva lähtö syksyyn. Sote-uudistus valinnanvapauksineen näkyy taustatyössä. Samoin korkeakouluvisiota ponnistetaan valmiiksi lokakuun aikana. Lisäksi vaikuttamistyössäni listalla on mm. taiteilija-allianssi, korkeakoulujen sisäänpääsy ja avoimen korkeakouluväylän vahvistaminen, ohjelmointiosaamisen vahvistaminen, kansalaisraadit ja ”ns. vakuutuslääkäri” tilanteen ratkaisujen etsintä. Tässä näin muutamia askelmerkkejä arkityöstäni.  Korkeakouluvisiotyöhön otan mieluusti ajatuksia ensi viikon tiistaihin mennessä.

 

Budjetti 2018 ja lisäbudjetti lähetetty valiokuntiin

 

Budjettikeskustelujen viimeinen päivä oli salissa viime viikon tiistaina. Keskiviikkona saimme uutta talouspurtavaa vuoden 2017 toisen lisätalousarvion muodossa. Se on sisällöltään pääosin tekninen, mutta samalla se kertoo, että talous porskuttaa pontevasti. Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 prosentilla yksityisen kulutuksen vauhdittamana, johon taas on vaikuttanut työllisyyden parantuminen.  Yksityiset investoinnit ovat siirtymässä rakentamisesta tuotannollisiin investointeihin, joka antaa luottamusta kasvun jatkumisesta. Parantuneen taloustilanteen seurauksena tuloarviota nostetaan 1 miljardilla ylöspäin (yhteisövero 0,8 mrd ja 0,2 mrd perintö-ja lahjavero) verotulojen kasvun vuoksi ja vastaavasti valtion nettolainanoton tarve pienenee.  Tämä sama ilmiö näkyy myös kuntataloudessa mm. kotikaupungissani Espoossa. 

 

Lisätalousarviossa on mukana yksi määrärahamuutos, joka liittyy veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin. Niihin ehdotetaan yhteensä 11,6 milj. euroa lisämäärärahaa, jotta kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä heille tarkoitettujen palveluiden piiriin. 

 

 

Espoo- tarina on raikas ja rakentaa tulevaisuutta

 

Hyväksyimme Espoo-tarinan valtuustossa. Omassa Kokoomus-ryhmässä työstimme tarinaa yhdessä.  Sitä tehtiin osallistaen mm. kyselyn kautta ja seminaarissa.

 

Päämääränä on, että Espoo on sivistyksen kärkikaupunki Suomessa. Espoo-tarina painottaa sivistystä eri osa-alueineen, turhien määräysten/ohjeiden norminpurkua, vastuullista taloudenpitoa, kaupunkikehitystä sekä kansainvälisyyttä.  Kansainvälisyydestä yksi poiminta. Espooseen tulee "kolmas virallinen kieli"- englanti suomen ja ruotsin rinnalle.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuspuolella keskitytään vahvasti perusasioihin, mutta kehittämisotteella.  Muutamia poimintoja: 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatukseen tehdään kokeilu, ryhmäkokoja ei kasvateta, eikä subjektiivista päivähoitoa rajoiteta, Espoon peruskoulujen oppimistulokset pidetään Suomen huipulla, kielten opetuksen varhaistamista selvitetään, koulujen välinen eriarvoistuminen pysäytetään, lukioiden aloituspaikkoja lisätään kohtuullisten sisäänpääsykeskiarvojen turvaamiseksi ja Espoo vastaa kansainvälisten päiväkoti- ja koulupaikkojen kysyntään. Viimeisimmän osalta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta teki selvityspyynnön.  Espoolla on myös erinomaiset lähtökohdat vauhdittaa koulutusvientiä. Tarinaan onkin kirjattu, että Espoo toimii aktiivisena kumppanina koulutusviennissä.

 

Lopuksi meille espoolaisille tärkeä luonto on oleellinen osa tarinaa. Ja samoin on asetettu kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite – 2030.

 

 

Kannanottoja jne.

 

Kaksi koulutukseen liittyvää asiaa puhuttivat syksyn alkuun.  Teimme Sari Sarkomaan ja Outi Mäkelän kanssa toisen asteen oppimateriaalikustannuksista kirjallisen kysymyksen. Sen osalta Ministeri Grahn-Laasonen on käynnistänyt selvityksen.

https://www.verkkouutiset.fi/kokoomusedustajat-vaativat-toisen-asteen-oppimateriaalikustannuksia-kuriin-68970/

 

Toinen paljon puhetta herättänyt asia oli korkeakoulujen valintamenettely, josta teimme kirjallisen kysymyksen opetusministeri Grahn-Laasoselle.  Lähinnä olimme aikataulusta, ja liiallisesta painopisteen siirtämisestä vain todistusvalinnoille. Uudistukselle on tarvetta. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Jatkossa tulee olla kolme ovea; todistus (jossa mukana motivaatiokirje) -, kevennetty pääsykoe- ja avoimen väylä ovi.  Riittävän suuret ovet. Samoin toista tutkintoa suorittava tai jo opinto-oikeuden muualla omaavien opiskelupolku, tulee olla toinen. Sellainen, jossa jo opitut tai työssä saadut kokemukset voidaan hyväksi lukea ja näin ei tarvitse lähteä samasta pisteestä kuin ensimmäistä tutkintoa suorittavat. Lisäksi hakijasumavuori on purettava pikaisesti ennen pääsykoeuudistusta, ja ylioppilaille annetta koulutustakuu.  Nykyistä nopeammin on yksinkertaisesti päästävä sisään.

http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005366581.html

 

Hanke-helvetti: Tein blogikirjoituksen, kuinka hanke- ja selvitysähky täyttää maan.

https://www.verkkouutiset.fi/hankehelvetin-luvattu-maa/

 

Tavoitteisiin yli sektorirajojen: Sitran vierailija-blogiin kirjoitin taiteen, kulttuurin, sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetus- ja varhaiskasvatuksen sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä.

https://www.sitra.fi/blogit/tavoitteisiin-yli-sektorirajojen/

 

Suomalaisten kielitaito on riittämätön: Tein kannanoton kieltenopetuksen tärkeydestä tulevaisuuden Suomessa. Tämä asia on työlistallani.

https://www.verkkouutiset.fi/kokoomuksen-sanna-lauslahti-suomalaisten-kielitaito-on-riittamaton-68818/

 

Taiteilija-allianssi: Tein kannanoton ja kirjallisen kysymyksen taiteilija-allianssin saamiseksi Suomeen, jolla helpotettaisiin taidealojen toimeentulo-ongelmia.

https://www.verkkouutiset.fi/sanna-lauslahti-esittaa-taiteilija-allianssia-helpotukseksi-taidealojen-toimeentulo-ongelmiin-68520/

 

Mediapoimintoja

 

YLE Ykkösaamu

Ykkösaamussa keskusteltiin kansanedustaja Pilvi Torstin ja opettaja Arno Kotron kanssa aiheesta ”Onko Suomen koulutusmenestys kohta vain kaunis muisto?”. Alkaa kohdasta 6.10

https://areena.yle.fi/1-4191797

 

A-studio: Talk

Talk:ssa keskusteltiin kansanedustaja Jari Ronkaisen, vakuutuslääkäri Tapio Ropposen ja taksinkuljettaja Petri Nurmesniemen kanssa aiheesta ”Voiko vakuutuslääkäriin luottaa?”.

https://areena.yle.fi/1-4158543

 

Länsiväylä

Torppasimme koulusäästöt opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa.

http://www.lansivayla.fi/artikkeli/439202-miljoonien-koulusaastot-torpattiin-yksimielisesti-espoossa-nostamme-nyt-kissan

 

Tässä runsain terkuin syyskuulumisiaJ

 

Sanna

 

Kommentoi kirjoitusta.

Hankehelvetin luvattu maa

Maanantai 18.9.2017 - Sanna Lauslahti

Hankehelvetin luvattu maa

Suomi on hankkeiden luvattu maa, ei niin pientä asiaa ole, ettei siitä tehtäisi ainakin esiselvityshanketta. Esiselvityksen jälkeen tehdään selvitys. Selvityksen jälkeen  tehdään uusi selvitys. Olemme suorastaan rakastuneet selvityksiin. Tästä viimeisin esimerkki löytyy budjettiriihestä, jossa yritystukien pohtimista varten päätettiin perustaa lukuisten selvitysten jälkeen vielä parlamentaarinen ryhmä selvittämään yritystukien karsimista. Siis taas yksi selvitys, kun olisi ollut jo päätösten aika.

Normitalkoot ovat enemmän kuin paikallaan myös hankehelvetin purkamiseksi.  Usein ei nimittäin huomata, että aikaa vievät hankkeet työllistävät jo muutenkin työkuorman alla olevia arkitekijöitä. Hankkeen massiivinen organisointi saattaa aiheuttaa byrokraattisen tilanteen, jossa varsinainen hyvä tavoite hukkuu. Samalla niukat yhteiset rahat menevät hankkeen pyörittämiseen palvelujen laadun parantamisen sijaan. Sinänsä kannatan hankkeita osana muutoksen vauhdittamista, asioiden selvittämistä ja poliittisten tavoitteiden eteenpäin viemisen keinona, mutta rajansa on kaikessa.

Hankkeita tarvitaan, mutta tehdäänkö hanke vain näyttääksemme, että jotain tapahtuu vai saadaanko näillä hankkeilla mitään todellista aikaiseksi. Pahimmillaan käy niin, että hanke on onnistunut ja se pitäisi saada osaksi arkea, mutta hankerahan loputtua hyvät käytännöt hautautuvat ja kuolevat. Usein hankkeella työllistetään joku vuodeksi tai kahdeksi tekemään vain iso nippu erilaisia raportteja, powerpointteja sekä juomaan kahvia, syömään voisilmäpullaa ja lohivoileipiä kokouksiin. Monet hyvät valmiiksi saadut hankkeet hautautuvat arkistojen kätköihin. Niitä ei enää kukaan sen jälkeen kaipaa. Niin, ja samasta asiasta voidaan kaiken kukkuraksi tehdä parin vuoden kuluttua uusi hanke.

Muutama esimerkki hankemaailmasta. Nämä saattavat olla kärjistyksiä, mutta silti totista totta. Eräässä maakunnassa tehtiin hanke, jonka tarkoituksena oli kasata kaikki kulttuurialan toimijat saman nettisivuston alle, jotta heidät löydettäisiin helpommin. Kun hanke päättyi sivuille ei ollut päivittäjää, koska hankkeen työntekijän pesti oli päättynyt ja kukaan ei enää tiennyt kuka sivua hallinnoisi. Hyvä hanke, mutta vuosi täysin turhaa työtä. Toisen esimerkin nostan erään teatterin markkinoinnin kehittämishankkeesta. Siihen saatiin maakunnalta rahaa. Hanketta tehtiin, suunniteltiin ja toteutettiin. Lopulta siitä ei jäänyt mitään muuta konkreettista kuin kaksitoista sivuinen raportti ja kasa kuitteja. Lopputuloksena teatterin markkinointi ei kehittynyt mihinkään kyseisen hankkeen aikana.

Tarkoitukseni ei tässä kirjoituksessa ole mollata kaikkia hankkeita. Silti monesti tuntuu, että monet hankkeet ovat pelkkää paperin pyörittelyä. Ne työllistävät hetken aikaan muutaman ihmisen. Oleellisena osana hankkeita tulee olla se, mitä tapahtuu hankkeen jälkeen. Oikeastaan jo hankkeesta päätettäessä on mietittävä hankkeen jälkeis jatkuvuutta  sisältäen resurssit ja jatkorahoituksen.

Lopuksi vielä muutaman vuoden takaa valtioneuvoston hankkeisiin liittyvä työpaikkailmoitus: ”Hankepäällikkö työskentelee valtioneuvoston hallintoyksikön tiedonhallintayksikössä hanketiedon hallinnan kehittämishankkeessa.”  Hankeähkyä on ollut aina, ja useiden hallitusten aikana. Seuraavina vuosina on syytä keittää hankesoppa kasaan. Hankkeita tarvitaan, mutta sopivassa määrin.

Kommentoi kirjoitusta.

Kokoomusedustajat: Opiskelijavalintojen uudistuksessa edettävä harkiten

Maanantai 11.9.2017 klo 14:22

TIEDOTE 8.9.2017

Julkaisuvapaa heti

 

Kokoomusedustajat: Opiskelijavalintojen uudistuksessa edettävä harkiten

 Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma, Markku Eestilä, Harri Jaskari, Jukka Kopra, Sanna Lauslahti, Sari Raassina, Kari Tolvanen ja Eero Suutari ovat jättäneet 7.9. kirjallisen kysymyksen opiskelijavalintojen uudistamisesta. He kehottavat opetus- ja kulttuuriministeriötä etenemään harkiten reformissa, jonka mukaisesti pitkää valmentautumista vaativista opiskelijavalinnoista pyritään luopumaan vuoteen 2018 mennessä. Muutokset tulevat vaikuttamaan lähivuosina kymmenien tuhansien suomalaisnuorten elämään ja opintosuunnitelmiin.

 ”Vaikka uudistuksessa on useita positiivisia piirteitä, olen huolestunut niistä lukio- ja ammattikouluikäisistä nuorista, erityisesti pojista, jotka eivät ole vielä innostuneet hakemaan hyviä arvosanoja ja joiden voidaan katsoa alisuoriutuvan ennen korkeakouluvalintoja”, Kauma toteaa.

 ”Nykyiseen pääsykoejärjestelmään liittyvien kalliiden valmennuskurssien on nähty luovan eriarvoisuutta, mutta jatkossa vastaava liiketoiminta todennäköisesti siirtyy lukio- ja ammattikouluihin”, Kopra lisää.

 ”Kun arvosanoista halutaan parhaat mahdolliset, saattaa myös keskiasteen koulutuksen suorittamisaika ja työelämään siirtyminen monilla venyä. Tämän seurauksena uudistuksen hyöty voikin jäädä odotettua vähäisemmäksi”, jatkaa Lauslahti.

 ”Lukion ja ylioppilaskirjoitusten aikaan perheissä saattaa olla nuoresta itsestään riippumattomia häiriötekijöitä, jotka vaikeuttavat keskittymistä ja hyviin arvosanoihin yltämistä”, Eestilä muistuttaa.

 ”Vielä ylioppilaskirjoitusten aikaan läheskään kaikilla ei ole tiedossa, mikä ammatti tai ala on loppujen lopuksi se kaikkein kiinnostavin ja sopivin. Siksi joissakin Euroopan maissa, kuten Sveitsissä, kaikki pääsevät ensimmäisenä vuonna yliopistoon ja karsinta on vasta toisen vuoden alussa. Miksi ei meilläkin voitaisi kokeilla vastaavaa mallia?” kysyy Jaskari.

 ”Pääsykokeita voi myös pitää hyvänä motivaatiomittarina tietyllä alalla opiskeluun, jolloin niistä luopuminen voi potentiaalisesti lisätä opiskelun keskeyttämistä sekä heikentää oppimistuloksia. Motivaation mittaaminen on tärkeää esim. lääketieteessä, jossa monialaisen tiedon soveltaminen on oleellista opinnoissa onnistumisessa”, toteaa Raassina.

 ”On hyvä, että nuorten pääsyä yliopistoihin ja korkeakouluihin uudistetaan, mutta samalla on tärkeää pitää yllä monenlaisia sisäänpääsyreittejä sekä ottaa oppia hyväksi todetuista käytännöistä muualla Euroopassa”, kansanedustajat toteavat.

 

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Kokoomuksen Lauslahti ja Sarkomaa vaativat selvitystä: Toisen asteen oppimateriaalikustannukset on saatava kuriin

Keskiviikko 16.8.2017 klo 14:54 - Sanna Lauslahti, Sari Sarkomaa

TIEDOTE 16.8.2017

Julkaisuvapaa heti

 

Kokoomuksen Lauslahti ja Sarkomaa vaativat selvitystä: Toisen asteen oppimateriaalikustannukset on saatava kuriin

Kokoomuksen kansanedustajat Sanna Lauslahti ja Sari Sarkomaa vaativat selvitystä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppimateriaalien kustannusten pienentämisestä. Sarkomaan ja Lauslahden mukaan oppimateriaalien hinta ei saa muodostua esteeksi toisen asteen tutkinnon suorittamiselle.

Suomalaiset kansalaisjärjestöt esittivät tänään huolenaiheensa toisen asteen oppimateriaalien korkean hinnan vaikutuksista opintojen keskeyttämiseen. Myös valmisteilla oleva nuorisobarometri osoittaa, että vähävaraisuus kaventaa opiskelun mahdollisuuksia ja tasa-arvoa. Korkea-asteella kulut ovat kurissa parempien lainaamismahdollisuuksien vuoksi. Toinen aste on se selvästi kalliimpi palanen.

-Ongelma on syytä ottaa vakavasti, ja tähän on löydettävä pikaisesti ratkaisut. Meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta työelämästä siksi, ettei ole taloudellisten syiden vuoksi mahdollista opiskella. Tilanne on kehittynyt hankalampaan suuntaan. Opiskelijoiden kustannukset ovat muuttuneiden vaatimuksien vuoksi nousseet. Sähköisten materiaalien yleistyminen vie pohjan pois oppimateriaalien kierrättämiseltä, jonka avulla aiemmin opiskelukuluja sai pidettyä kurissa, Lauslahti toteaa.

Kansalaisjärjestöjen kannanoton mukaan monelle opiskelijalle ja perheelle esimerkkisi kirjojen, sähköisten materiaalien ja laitteiden kustannukset voivat tulla yllätyksenä. Selvityksessä olisikin Sarkomaan ja Lauslahden mukaan syytä selvittää sitä, miten kustannukset muodostuvat toisen asteen eri aloilla ja miten niitä voidaan helpottaa.

Jo tällä hetkellä pienituloiset opiskelijat voivat saada esimerkiksi oppikirjahankintoja ja ylioppilastutkintomaksuja varten täydentävää toimeentulotukea. Itseisarvoisen tärkeää on myös, että koulutus ja koulussa ruokailu pysyvät maksuttomina. Selvitystä kokonaisuudesta kuitenkin tarvitaan koulutuksen tasa-arvon ja saavutettavuuden parantamiseksi.

-Kustannusten noustessa kokonaisuus on selvitettävä, jotta kustannusten vaikutukset ja todellinen taso pystytään arvioimaan alakohtaisesti. Nuorisobarometrin ennakkotiedot antavat ymmärtää, ettei koulutuksen tasa-arvo kaikkien kohdalla toteudu, Nyt tarvitaan tasa-arvotalkoita, Sarkomaa painottaa.

Kokoomuksen tavoitteena on taata kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet saada koulutusta. Mahdollisuudet eivät saa riippua perheen varallisuudesta, asuinpaikasta tai taustasta. Korkeat oppimateriaalikustannukset sotivat tätä periaatetta vastaan. Opiskelijoille ja perheille on myös annettava paremmin tietoa siitä, mistä apua hankintoihin on saatavilla. Koulutus ei saa jäädä kenenkään kohdalla oppimateriaaleista kiinni.

Lisätietoja

Sanna Lauslahti

09 432 3116

 

Sari Sarkomaa

050 511 3033

Kommentoi kirjoitusta.

Peruskoulu uudistuu pala kerrallaan

Torstai 10.8.2017 klo 15:32 - Sanna Lauslahti

Koulut ovat alkaneet. Aina näinä hetkinä pohtii, miten hienoa on saada olla suomalainen. Peruskoulusta korkea-asteelle kattava maksuton ja laadukas koulutus on asia, josta kannattaa pitää kiinni ja arvostaa. Opettajamme ovat maailman parhaita. Samalla kuitenkin myönnettävä, että peruskoulujen yllä roikkuu muutamia huolen aiheita. Pisa-tulokset ovat edelleen hyvät, mutta kehityssuunta väärä.
On hyvä, että on myönnetty se, että tumput suorina emme voi olla. Ongelmaa ei ole piilotettu maton alle, ja puheista on pyritty tekoihin.  Uudet opetussuunnitelmat puserrettiin ulos viime hallituskaudella. Ne antavat osittain vastauksen oppimistulosten kohottamiseksi. Niiden toimeenpano alkoi alakoulun puolelta, ja nyt uudet opetussuunnitelmat jalkautuvat yläkouluihin.
Uudet opetussuunnitelmat eivät itsessään tuo ratkaisua esiin nousseisiin ongelmiin. Tällä kaudella on perutettu uusi peruskouluohjelma, joka on osa hallitusohjelman kärkihankkeita. Tähän kohdennetaan ihan reipas summa myös euroja.  Kehitystyötä tuetaan 90 miljoonalla eurolla. Työssä kentän toimijat, tutkijat ja poliitikot yhdessä pohtivat uudelle peruskoululle teesejä ja suosituksia, joilla varmistetaan maailman parhaan peruskoulun laatu ja tasa-arvoisuus.
Viime kaudella aloitettua peruskoulujen uudistamistyötä on jatkettu tarmolla tällä hallituskaudella, Peruskoulu ottaa tällä hallituskaudella isoja harppauksia eteenpäin. Liikkuva koulu –ohjelma on laajennettu valtakunnalliseksi, opettajakoulutusta on kehitetty, opetuksen digitalisointiin on annettu opettajille tukea sekä nyt syksyllä käynnistetään kokeilu kielten opiskelun aikaistamisesta ja kielivalikoiman laajentamiseksi. 
Koulutuksen tasa-arvo on ollut aiheellisesti tapetilla. Siitä ei päästä mihinkään, että erot oppimisessa ovat kasvaneet. Tähän on löydettävä uudet lääkkeet. Yksi vastaus on uusien opetussuunnitelmien oppilaslähtöinen, nykyistä yksilöllisempi opetustapa. Sen lisäksi tuoreessa ensi vuoden budjettiesityksessä tuplataan tasa-arvoraha tästä vuodesta. Lisää rahoitusta koulutuksen tasa-arvon lisäämiseen tulee 15 miljoonaa euroa. Tasa-arvorahaa ei sirotella mihin tahansa, vaan kohdennetaan haasteellisimpien alueiden kouluille.
Säästöjen jälkeen koen, että on helpottavaa sanoa, että nyt vihdoin viimein pääsemme kääntämään opetuksen rahoituksen suuntaan säästöistä kohdennettuun lisärahoitukseen.  Tämä on myös arvovalinta, jota kannattaa puolustaa. Kyse ei ole vain lasten tulevaisuudesta, vaan koko kansankuntamme menestyksen takeesta.
Viime kädessä kuitenkin päätökset tehdään kotikuntien päättävissä elimissä. Niissä päätetään mm. perusopetuksen ryhmäkoosta, valinnaisten tuntien tarjonnasta sekä koulujen sisäilmakorjauksista. Luotan, että meillä on valistuneita ja koulutusmyönteisiä päättäjiä. Päättäjiä, jotka arvostava koulutusta. Maamme tärkeintä luonnonvaraa. Myönnettävä on, että pelkkä tahto ei riitä, vaan tarvitaan myös rahaa. Tässäkin kuntien tilanne on toinen kuin aiemmin. Kuntien talous on vahvistunut vihdoin viimein.
Lopuksi. Yli 60 000 uutta ekaluokkalaista aloittaa kulkemaan kohti koulupolun ensimmäisiä askeleita. Otetaan yhteinen tavoite. Varmistetaan, että jokainen suomalainen koululainen voi saada tasa-arvoisesti maailman parasta perusopetusta.

Kommentoi kirjoitusta.

Kokoomuksen Lauslahti: Vahva kuntatalous on paras suojakilpi sivistykselle

Torstai 10.8.2017 klo 14:09 - koulutus

TIEDOTE 4.8.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Lauslahti: Vahva kuntatalous on paras suojakilpi sivistykselle

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti rauhoittelee OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen huolta peruskoulun tilasta. Hallituksessa on tiedostettu PISA-tulosten viesti ja tarve peruskoulun kehittämiselle. Uusi peruskoulu –ohjelma on osa hallitusohjelman kärkihankkeita. Kehitystyötä tuetaan 90 miljoonalla eurolla.

”Peruskoulu ottaa tällä hallituskaudella isoja harppauksia eteenpäin. Viime syksynä otettiin käyttöön uudet opetussuunnitelmat, Liikkuva koulu –ohjelma on laajennettu valtakunnalliseksi, opettajakoulutusta on kehitetty, opetuksen digitalisointiin on annettu opettajille tukea ja nyt syksyllä käynnistetään kokeilu kielten opiskelun aikaistamisesta. En myöskään vähättelisi Uusi peruskoulu –visiotyön merkitystä. Työssä kentän toimijat, tutkijat ja poliitikot yhdessä pohtivat uudelle peruskoululle teesejä ja suosituksia, joilla varmistetaan maailman parhaan peruskoulun laatu ja tasa-arvoisuus”, Lauslahti toteaa.

Lauslahti muistuttaa, että vaikka koulutuksesta on jouduttu tällä hallituskaudella leikkaamaan, niin kuntiin tai perusopetuksen perusrahoitukseen ei ole kohdistunut heikennyksiä. Puoliväliriihessä myös päätettiin antaa lisää rahaa peruskouluille tasa-arvon vahvistamiseen. Tasa-arvoraha kohdennetaan haasteellisimpien alueiden kouluille, ja se on hallituksen vastaus eriarvoistumiskehityksen ehkäisyyn.

”Hallitus on tehnyt selkeän arvovalinnan peruskoulun suhteen, josta varsinkin Kokoomus on koulutuspuolueena tyytyväinen. Säästöjen sijaan hallitus on voimakkaasti uudistanut tällä kaudella peruskoulua uudella pedagogiikalla ja uusilla oppimisympäristöillä. Kokoomukselle on erittäin tärkeä tavoite varmistaa, että jokainen suomalainen koululainen voi saada tasa-arvoisesti maailman parasta perusopetusta”, Lauslahti huomauttaa.

Viime kädessä perusopetuksen ryhmäkoista, valinnaisten tuntien tarjonnasta sekä koulujen sisäilmakorjauksista tehdään päätökset kuntatasolla. Lauslahti luottaa siihen, että koulutusasiat kiinnostavat kuntapäättäjiä. Sote-uudistuksen myötä tulevaisuuden kunnat ovat sivistyskuntia, joissa koulutuspalvelut ovat keskeinen kilpailutekijä koko kunnan vetovoimalle. Lauslahti myöntää, että pelkkä tahto ei riitä, vaan tarvitaan myös rahaa. Kuntatalous onkin vahvistunut hallituksen toimien seurauksena.

”Kuntien talouden vahvistuminen on paras suojakilpi sivistykselle. Hallitus on vahvistanut kuntataloutta jättämällä kuntien valtionosuudet leikkausten ulkopuolelle, lupaamalla korvata kunnille uusien tehtävien aiheuttamat kustannukset sekä purkamalla kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Kaikki ne teot, joilla on saatu kuntien talous kohenemaan, ovat olleet ennen kaikkea sivistystekoja”, Lauslahti muistuttaa.

Lisätietoja:

Sanna Lauslahti

p. 050 5122380

 

Kommentoi kirjoitusta.

Elokuu kuukausikirje

Tiistai 8.8.2017 klo 14:59 - Sanna Lauslahti

Tervetuloa tapaamaan

 15.8. klo 16.15 Kauniaisten ostoskeskus Lähellä Delissä Sanna-cafe (sisäänkäynti poikkeuksellisesti talojen välistä juna-radan puolelta). Tarjolla kahvin kera keskustelua ja ajatusten vaihtoa ajankohtaisista asioista. Aiheena mm. evästyskeskustelu seuraavan vuoden budjettiin.

https://www.facebook.com/events/1881606235500130/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story

 Heinätöitä uusien teknologioiden parissa

 Toivottavasti itse kullakin on hyvä ja rentouttava loma takana. Omalta kohdaltani pidin kuukauden kesäloman pitkälti lepäillen tekemättä yhtikäs mitään. Heinäkuussa piipahdin pari päivää töissä, ja kävin läpi taustoja uusista teknologioista ja tein blogin aiheesta. 

 Tässä linkki blogiini https://www.lauslahti.net/blogi/2017/07/30/20097

 Työ tällä saralla jatkuu mm. nyt käyn läpi alan parhaiden tutkijoiden kanssa läpi geenieditointia ja sitä, millaista julkista keskustelua tästä tarvitaan ja/tai kansallisia linjauksia. USA:ssa on runsas viikko sitten onnistuttu blogissa mainitulla tekniikalla poistamaan perinnöllinen sairaus alkiosta.

 Elokuu antaa aikaa perehtyä tuleviin asioihin ennen viimeisiin asti aikataulutettua istuntokautta

 Elokuun alku on käynnistynyt sähköpostien ja kalenterin äärellä. Samoin kunnallisten luottamustehtävien hoitaminen alkoi heti kuun alussa mm. valmistautuminen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan tuleviin asioihin.

 Eduskuntatyön puolella valmistaudumme tulevaan budjettiriiheen ja siellä tehtäviin linjauksiin. Samoin työstän ja teen taustatöitä kulttuuri- ja koulutusasioiden kanssa. Yksi esimerkki selvittelyteemoistani on se, että kielten opetusta on syytä monipuolistaa kaikilla tasoilla, ei vain peruskoulussa.  Kiinan ja japanin kielen taitajista on huutava pula, jonka vuoksi näiden kielten aloituspaikkoja tulee lisätä yliopistossa ja muiden aineiden opiskelijoille tarjota mahdollisuus monipuoliseen kielikurssitarjontaan.  Tässä taas on kyse siitä, miten voimme tarjota kielitaitoista osaavaa työvoimaa ja houkutella uutta työtä Suomeen. Samalla vahvistamme nuorten kilpailukykyä työmarkkinoilla.

 Eduskunta muuttaa takaisin peruskorjattuun Eduskuntataloon syyskuussa. Laitan kutsua tulemaan Eduskuntavierailulle ja opastuksineen, kun meidän vierailijakalenterit avautuvat.

 Budjetti2018: Kasvu lähtenyt jämäkkään kasvuun, mutta jakovaraa ei ole velan edelleen kasvaessa

 Ensi vuoden budjetista muutama lause. Huolimatta siitä, että talous on lähtenyt reippaaseen kasvuun ja työttömyys vähenee, valtion velka jatkaa kasvuaan. Jakovaraa ei ole. Syömävelkaa sen sijaan on miljarditolkulla.  Valtion velkaa oli kesäkuun lopussa 103 mrd ja 18 596 euroa per asukas. Nettolainaa otetaan lisää 5.4 mrd vuonna 2017 ja nousee vuoden lopussa n. 108 miljardiin. Niin ja takausvastuita valtiolla on jo 46 mrd.

 Selvää on, että kasvua vauhdittavia ja kilpailukykyämme vahvistavia toimia tarvitaan lisää. Ja jos johonkin halutaan tehdä lisäyksiä, on samalla kerrottava säästökohde, josta raha otetaan.

 Toisaalta tuon tähän vielä toisen näkökulman kautta pohdintaa. Valtiolla on ennätysmäärä velkaa, mutta korko ja korkomenot ovat laskeneet. Osa valtion velasta on jopa negatiivista eli lainaaja maksaa valtiolle rahaa lainaajaroolistaan. Tämä johtaa kysymykseen, olisiko järkevää ottaa lisälainaa johonkin kannattavaan ja tuottavaan investointiin. 10 vuoden laina 0.5 prosentin korolla ja jonkin kohteen tuotto on esim. 4 prosenttia vuodessa. Tästä tulemme pohdintaan, että kannattaako valtion realisoida joka vuosi hyvän osinkotuoton ja arvoaan kasvattavia osakkeitaan, joihin liittyy myös muitakin arvokkaita yhteiskunnallisia intressejä. Onko järkevämpää kuitenkin ottaa edullista lainaa, kuin myydä ns. lypsävät lehmät. Tätä pohdintaa on syytä tehdä syksyn päätösten alla vielä lisää.

  Elokuu on myös arkitasoon tutustumista, joka on oleellinen ja arvokas osa työtäni

 Kuukauden aikana käyn eri päiväkodeissa tutustumassa varhaiskasvatusarkeen. Arjessa uutena asiana ovat uudet varhaiskasvatussuunnitelmat, joita on työstetty niin valtakunnan tasolla kuin Espoossa paikallisesti. Mielenkiintoista kuulla, miten arjen ammattilaisemme nämä suunnitelmat kokevat ja näkevät.

 http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uudistus-voimaan-tanaan-pedagogiset-varhaiskasvatussuunnitelmat-jokaiselle-lapselle

 Koulutuksen eri tasoilla tehdään päivityksiä vastaamaan tulevaisuuden vaateita

Koulut alkavat, ja kouluasiat näkyvät vahvasti myös Eduskunnassa.  Lähes kaikilla koulutasoilla tapahtuu päivitystä, jotta koulutus vastaisi tulevaisuuden tarpeita.  
Peruskoulun osalta on myönnetty PISA-tulosten viesti, ja tarve peruskoulun kehittämiselle. Uusi peruskoulu –ohjelma on osa hallitusohjelman kärkihankkeita. Kehitystyötä tuetaan 90 miljoonalla eurolla. Peruskoulu ottaa tällä hallituskaudella isoja harppauksia eteenpäin -viime syksynä otettiin käyttöön uudet opetussuunnitelmat, Liikkuva koulu –ohjelma on laajennettu valtakunnalliseksi, opettajakoulutusta on kehitetty, opetuksen digitalisointiin on annettu opettajille tukea ja nyt syksyllä käynnistetään kokeilu kielten opiskelun aikaistamisesta. En myöskään vähättelisi Uusi peruskoulu –visiotyön merkitystä. Työssä kentän toimijat, tutkijat ja poliitikot yhdessä pohtivat uudelle peruskoululle teesejä ja suosituksia, joilla varmistetaan maailman parhaan peruskoulun laatu ja tasa-arvoisuus. Lisäksi koululaisten eriarvoisuuden vähentämiseen päätettiin puoliväliriihessä antaa lisää rahaa peruskouluille tasa-arvon vahvistamiseen. Tasa-arvoraha kohdennetaan haasteellisimpien alueiden kouluille, ja se on hallituksen vastaus eriarvoistumiskehityksen ehkäisyyn.
Muillakin koulutusasteilla tapahtuu muutoksia. Varhaiskasvatuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan tänä syksynä käyttöön. Ensi vuonna ammatillinen koulutus astuu uudelle tasolle – uuden lainsäädännön saattelemana. Korkeakoulujen visiotyötä tehdään parlamentaarisesti. Olen mukana tässä työssä. Otan mielelläni teiltä ajatuksia vastaan.

 Ihania elokuun päiviä

Kommentoi kirjoitusta.

Kokoomuksen Lauslahti: Suomeen on luotava taiteilija-allianssimalli taiteilijoiden toimeentulon vakauttamiseksi

Lauantai 5.8.2017 - Sanna Lauslahti

Tiedote 5.8.2017

Julkaisuvapaa heti

 

Kokoomuksen Lauslahti: Suomeen on luotava taiteilija-allianssimalli taiteilijoiden toimeentulon vakauttamiseksi

Taiteen ja luovien alojen työt ovat viime vuosina pirstaloituneet pätkiksi ja vakituiset työsuhteet ovat vähentyneet entisestään. Tämä on johtanut siihen, että alan työttömyys on kasvanut.  Koveneva kilpailu työmahdollisuuksista ja muutokset sopimuskäytännöissä uhkaavat laskea entistä enemmän taiteilijoiden jo matalaa palkkatasoa.

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti teki kulttuuriministeri Terholle kirjallisen kysymyksen muissa pohjoismaissa käytössä olevan taiteilija-allianssimallin saamiseksi Suomeen.

 - Taiteilijoille, kuten esimerkiksi näyttelijöille, tanssijoille ja ohjaajille, on syytä löytää uudenlainen ratkaisu nykyisen pirstaleisen toimeentulon sijaan. Jatkuva työttömyysturvan hakeminen ei ole kenenkään etu, toteaa Lauslahti.

Ministeri Terho vastasi edustaja Lauslahden kysymykseen, että vuosina 2017-2018 on tarkoitus laatia suuntaviivat taide- ja taiteilijapolitiikan kehittämiseksi ja arvioida tarve eri taiteenaloja koskeville kehittämistoimille. Tätä varten asetetaan syksyllä 2017 työryhmä. Tässä yhteydessä on mahdollisuus tarkastella myös taiteilija-allianssimallin soveltumista Suomeen. Tavoitteena on, että taiteilijat saisivat toimeentulonsa nykyistä paremmin omaa työtään tekemällä riippumatta siitä, että ovatko he ammatinharjoittajia, työntekijöitä vai yrittäjiä.

 - Olen tyytyväinen, että ministeri Terho näkee myös tärkeänä tarkastella taiteilija-allianssimallin soveltamista Suomeen. Kannustan Ministeriä viemään ennakkoluulottomasti eteenpäin taiteilija-allianssimallin pikaista käyttöönottoa Suomessa.  Tästä on syytä tehdä päätös jo budjettiriihen yhteydessä.  Samalla saadaan hyvä pilotti siitä, miten työvoimavaltaisen alan ihmisten toimeentuloa vakiinnutetaan ja samalla kärpäsen iskulla karsitaan turhaa byrokratiaa, toteaa kansanedustaja Lauslahti.

 -  Kaikkea ei tarvitse myöskään keksiä itse, vaan malli voidaan soveltuvin osin kopioida Ruotsista.  Siellä allianssimalli on ollut jo vuosia käytössä. Allianssi tarkoittaa rajattua, tietyt ehdot täyttävien alalla työskentelevien freelancer-taiteilijoiden palkkausjärjestelmää siihen erikseen luodun organisaation kautta, linjaa kansanedustaja Sanna Lauslahti.

Taiteilija-allianssimallin toteuttaminen vaatii eri ministeriöiden välistä yhteisymmärrystä taiteilijoiden oikeudellisesta asemasta suhteessa yleiseen toimeentuloturvaan.  Nyt vain rohkeasti tekemään ministeriöiden sektorit ylittävää yhteistyötä, koska taiteilijat tarvitsevat vakautta elämäänsä vuosia jatkuneen epävakauden jälkeen, kannustaa edustaja Lauslahti.

 Lisätiedot

 Sanna Lauslahti

050-5122380

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: taiteilija, taide, kulttuuri, taiteilija-allianssi

Taiteella hyvinvointia ? rikotaan sektoriraja-ajattelu

Maanantai 31.7.2017 - Sanna Lauslahti

Julkisten rahojen jakaminen on sektoreiden välistä kisaa – edelleen ja valitettavan usein.  Jokainen sektoripäättäjä taistelee kynsin ja hampain omista rahoista katsomatta sivuille.  Silti yhä useammin myös rahanjakoa pitäisi tarkastella yli sektorirajojen ihmislähtöisesti.  Tästä hyvänä esimerkkinä on kulttuurin vaikutus kansalaisten hyvinvointiin.  Kulttuuriin satsatut eurot tuovat säästöjä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin.  Kulttuurin eri osa-alueet voivat olla osa niin terveydenedistämisen keinovalikkoa kuin kuntoutusta ja hoitoa. 

Vaikka rahoista kinastellaan sektoreittain, niin se ei ole estänyt käytännön toimijoita löytämästä toisiaan.  Siitä iso kiitos. Taide- ja kulttuuri, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä opetus- ja varhaiskasvatus toimivat kansalaisten kannalta yhä useammin sisäkkäin samanaikaisesti ilman rajoja.  Taiteen käyttö on esimerkiksi selkeästi lisääntynyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana hyvinvointialoilla. Teatteritoimijat ja taiteilijat ovat jalkautuneet ikääntyneiden palvelukeskuksiin.  Esimerkiksi vanhusten ja muistisairaiden hoidossa tietoisuus musiikin hyvää tekevästä vaikutuksesta on uusimman tutkimustiedon myötä lisääntynyt. Musiikki auttaa parantamaan muistisairaan muistia, koska laulaminen ja soittaminen saavat aivoissa aikaan monenkirjavia tapahtumia, esimerkiksi tunne-elämyksien heräämistä. Kun muistisairas kuulee tutun sävelmän, niin silloin hän tietää missä mennään.

Kultuurilla ja taiteella on iso merkitys lasten ja nuorten tulevaisuuden elämänpolun rakentumisessa.  Taiteen eri osa-alueet ovat mukana jo varhaiskasvatuksesta lähtien.  Laulu ja leikki ovat yksi tapa oppia vaikka uutta kieltä. Ennen kaikkea se on mahdollisuus ilmaista itseään ja purkaa tunteitaan.  Koulujen opetussuunnitelmat sisältävät taiteen eri osa-alueita.   Tämän lisäksi toimijat ovat löytäneet uusia tapoja nivoa toimintaa sisäkkäin lapsi- ja perhelähtöisesti.  Esimerkiksi Espoossa koululaiset pääsevät kokeilemaan ja kokemaan osana kulttuuri-ja liikuntapolkua eri kulttuurin muotoja. Tässäkin on yksi juju takana. Jos nuori löytää itselle mieleisen harrastuksen helposti, niin tiedetään sen olevan yksi keino estää syrjäytymistä.

Kulttuurin eri osa-alueet eivät ole teknisiä suoritteita, vaan vahvasti tunnelatautunutta inhimillistä toimintaa.  Se juuri erottaakin kulttuurin monesta muusta toiminnosta. Taide koskettaa syvälle sisimpiämme.  Se ei myöskään ole irrallinen pala yhteiskunnassa, vaan sillä on suuri merkitys niin yhteiskunnalle kuin tavallisen ihmisen elämään. Taide auttaa meitä ymmärtämään maailmaa, jossa elämme, niin mennyttä kuin tulevaa. Taidekokemus sykähdyttää, naurattaa tai itkettää. Taiteen tehtävä on herättää ennen kaikkea tunteita meissä kokijoissa. Taidemuodolla ei ole väliä, koska ihmisen kokemukset ja tuntemukset ovat se ydin. Taide herkistää ja altistaa meidät uusille asioille.

Taiteeseen tulee panostaa tulevaisuudessakin, että ammattitaiteilijoiden toteuttama taide on mahdollisimman monen suomalaisen saavutettavissa asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Tässä onkin paikka miettiä, miten maakuntauudistus ei riko jo nyt luotuja uusia toimintamalleja, vaan vahvistaa sektorirajat ylittävää kehityspolkua.

Lopuksi muutamia konkreettisia ehdotuksia, jotka rakentuvat kansalaislähtöisestä näkökulmasta.  Kulttuurilla, opetuksella ja varhaiskasvatuksella sekä sosiaali- ja terveydenhuollolla tulee olla yhteisiä sektorirajat ylittäviä tavoitteita.  Näitä voisivat olla hyvinvoinnin ja onnellisuuden kasvattamiseen tai syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentämiseen sekä yhteisöllisyyden lisääntymiseen liittyvät tavoitteet.  Samoin rahojen jaossa tulee päästä sektorilokeroinnin sijaan kokonaisuuksien tarkasteluun.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Uudet teknologiat valtaavat alaa ? lainsäädäntö laahaa perässä

Sunnuntai 30.7.2017 - Sanna Lauslahti

Uudet teknologiat valtaavat alaa – lainsäädäntö laahaa perässä

Kesän aikana on hyvä hetki summata kevättä. Ensinnäkin vuosien laskusuhdannekiirastuli on vihdoin viimein ohitse. Talouskasvu on saanut tuulta purjeiden alle.  Hyvä niin. Uutta kasvua maamme kipeästi kaikaa, ja se tulee syntymään uusien teknologioiden ympärille. Niiden kautta tulevat uudet innovaatiot vaikuttavat niin kansalaisiin kuin yritysten arkeen.  Monet teknologiat ovat olleet tuloillaan, mutta talouden kasvu tulee myös laittamaan vauhtia uusien teknologioiden arkipäivästymiseen.

Lohkoketjuteknologia, pistepilvet, keinoäly ,kyporgit, crispr/cas-tekniikka, biosensorit ja lääkeannostelurobotit ovat esimerkkejä uusista teknologioista.  Monet näistä tuntuvat kovin kummallisille sanoille ilman sen kummempia tuntemuksia – tieteiskirjallisuuden tuotoksille. Silti jokainen näistä sanoista vaikuttaa yhteiskuntaamme monella eri tasolla ja tavalla niin hyvässä kuin pahassa. Kyse ei ole vain uusista työpaikoista, uudesta osaamisesta ja kasvusta, vaan yhä useammin myös eettisistä ja moraalisista kysymyksistä. 

Otan tähän muutamia esimerkkejä, jotka tulevat vaatimaan keskustelua kansalaisten ja päättäjien välillä. Samalla on huomioitava, että teknologisen kehityksen uusi aalto tulee ylittämään helposti mennen tullen maiden rajat.  Juuri tämän vuoksi Suomen linjaukset onkin syytä muodostaa hyvissä ajoin, jotta voimme vaikuttaa kehityksen suuntaan ja olla mukana kärkijoukoissa.

Yksi tärkeimmistä pohdinnoista on se, miten pitkälle olemme valmiit menemään ihmisten geenieditoinnissa. Tarkoitukset tässä ovat hyvät, koska sen avulla pyritään esimerkiksi perinnöllisten sairauksien ennaltaehkäisyyn ja jopa hoitoon asti. Uudessa Crispr/Cas geeniteknisessä menetelmässä voidaan muokata perintötekijöitä. Se muistuttaa tekstinkäsittelystä tuttua etsi ja korjaa -komentoa.  Huolimatta siitä, että tämän uuden teknologian hyödyntäminen siintää tulevaisuudessa, on syytä käynnistää keskustelu jo heti ensi syksynä kansallisella tasolla mm.  millä ehdoilla ihmisten ituradan solujen perimää voidaan muokata. Samoin tulee tunnistaa lainsäädännön kehittämistarpeet. Näen erittäin tärkeänä, että nyt kun SOTE-uudistuksessa vedetään henkeä, tämän asian nostamisen myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan pohdittavaksi. 

Yksi isoja muutoksia on myös se, että elämäämme ympäröi tänä päivänä digitaalinen pilvi. Jätämme jatkuvasti yhä enemmän digitaalisia jalanjälkiä – huomaamattamme. Jokainen käyntimme sosiaalisessa mediassa jättää syvät tietojäljet elämästämme ja ystävistämme. Verkkohaut kertovat mm. kiinnostuksen kohteistamme ja sairauksistamme.  Puhelimen ja liikuntasovellusten kautta syntyy dataa siitä, missä ja miten liikumme. Tämä tieto on kauppatavaraa, jonka käytöstä emme edes täysin tiedä.  Välillä kylläkin näemme käytön konkreettisesti meille tulevien kaupallisten tarjousten muodossa. Kärjistetysti sanottuna ihmiskunta   on lähes Orwellimaisessa seurannassa, ja tulee olemaan sitä tulevaisuudessa yhä enemmän.  Onko asetettava nykyistä selvempiä rajoja, mikä tieto on yksityistä, mihin asti ja kenelle? Miten omaa tietoa voi hallita ja sen käyttöä? 

Ihmiselämä tulee olemaan yhä haavoittuvampi elämäntoimintojen ollessa digitaalisten lankojen varassa.  Jatkossa kehomme sisällä voi olla yhä useammin biosensoreita, jotka lähettävät terveysdataa eteenpäin ja samalla antavat käskyjä sisällämme oleville lääkeannosroboteille.  Terveystietoamme syötetään globaaleihin tietokantoihin ja yhdistetään geenitietoihimme, joiden pohjalta saadaan terveyttämme edistävää tietoa ja yksilöityä hoitoa. Erityisen tärkeäksi nousee ihmiselämää koskevien tietojen osalta tietoturva. Tämä näkökulma tulee nostaa yhä vahvemmin esiin mm. sisäisen turvallisuuden yhtenä osa-alueena.  

Tekoäly yleistyy ja sitä kehitetään kiivaasti. Hetki sitten uutinen kertoi, kuinka Googlen tekoäly oppi kävelemään itse. Koneoppiminen on jo tätä päivää.  Google, IBM, Microsoft ovat esimerkkiyrityksiä, jotka ovat jo jonkin aikaa rakentaneet uutta keinoälyyn pohjautuvaa tulevaisuutta. Keinoäly tekee jo tänä päivänä tarkkaakin tarkempia diagnooseja.  Silti. Haluanko kuitenkaan antaa keinoälytohtorille päätösvaltaa terveydestäni ja hoidostani.  Selviö on, että keinoäly muuttaa terveydenhuoltoa, mutta ihmisen tekemä lopullinen johtopäätös hoidosta tulee olla jatkossakin se peruslähtökohta.   Joudumme pikaisesti miettimään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Miten pitkälle annamme vallan algoritmeille?  Kuinka pitkälle kehitämme keinoälyä? Ja miten hallitsemme itseoppivan koneen?

Pari vuotta sitten fyysikko Stephen Hawkings varoitti, että keinoälyn liian pitkälle kehittäminen voi johtaa ihmiskunnan tuhoon.  Riskinä on, että keinoäly alkaa elää omaa elämäänsä. Tilanne syntyisi, jos päästäisimme koneet kehittämään itseään kiihtyvällä vauhdilla.  Tärkeintä on pitää tiukasti huolta, että keinoäly pysyy renkinä, eikä ihmiskunta päästä sitä kasvamaan isännäksi.

Tässä oli muutama pintaraapaisu uusista teknologioista. Moni kysymys jää ilmaan roikkumaan ilman vastausta, ja kaikkia näkökulmia ei ihan vielä edes ole tunnistettu.  Selvää on, että hallituksella tulee olla nykyistä aktiivisempi ote uusien teknologioiden mukanaan tuomiin eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin ei pelkästään Suomessa, vaan myös kansainvälisesti.  Tulemme tarvitsemaan globaalisti yhteisymmärryksen ns. uudesta eettisestä koodistosta.  Lainsäädännössä meillä tulee olla etupainotteinen ote, jossa samalla luodaan mahdollisuuksia uusille teknologioille unohtamatta eettisiä ja moraalisia kysymyksiä.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Kokoomusedustajat: Ammatillinen koulutus etenee vihdoin uudelle aikakaudelle

Keskiviikko 21.6.2017 klo 14:22 - Lauslahti, Siren, Multala

TIEDOTE
20.6.2017

Kokoomusedustajat: Ammatillinen koulutus etenee vihdoin uudelle aikakaudelle

Kokoomuksen sivistysvaliokunnan edustajat Sanna Lauslahti, Sari Multala ja  Saara-Sofia Sirén iloitsevat ammatillisen koulutuksen reformin etenemisestä. Sivistysvaliokunta on tänään kokouksessaan hyväksynyt mietinnön, joka tulee eduskunnan käsittelyyn huomenna. Valiokunta on käsitellyt esitystä pitkin kevättä ja kuullut kymmeniä asiantuntijoita, minkä lisäksi valmistelussa on ollut mukana satoja eri tahoja.

Reformia on edustajien mukaan valmisteltu koko ajan hyvässä yhteistyössä kentän kanssa, ja tämä jatkui myös eduskuntakäsittelyn ajan.

”Uusi ammatillinen koulutus lähtee opiskelijan tarpeista. Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen ovat uudistuksen tärkeimmät peruspilarit, joiden varaan uusi ammatillinen koulutus rakentuu. On kiittäminen kokoomuslaista ministeriä, Sanni Grahn-Laasosta, että saamme tämän tärkeän uudistuksen vihdoin tehtyä”, toteaa sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti.

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä uudistetaan kokonaisuudessaan ammatillisen koulutuksen toiminta-, ohjaus- ja rahoituslainsäädäntö. Jatkossa siirrytään yhteen järjestämislupaan, yhdistetään nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus, uudistetaan rahoitusjärjestelmä sekä lisätään työelämässä oppimisen mahdollisuuksia.

Erityisesti edustajat iloitsevat uudesta koulutussopimusmallista, joka on uusi väline työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisäämiseksi. Koulutussopimuksella korvattaisiin nykyisenmallinen työssäoppiminen.

Reformin myötä otetaan käyttöön myös ympärivuotinen haku. Tällä mahdollistetaan joustavampi koulutukseen hakeutuminen, millä ehkäistään tarpeettomien välivuosien syntymistä.

”Joustavat opintopolut mahdollistavat yksilöllisemmän etenemisen opinnoissa. Tämä parantaa koulutuksen läpäisyä ja tarjoaa jokaiselle opiskelijalle aiempaa paremmat mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Nykypäivänä tämä on ainoa mahdollinen tapa edetä, kun maailma ja työelämän tarpeet muuttuvat ripeästikin”, toteaa edustaja Sirén.

Sivistysvaliokunta edellyttää lausumissaan, että uudistusta seurataan opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Valtioneuvoston on tarvittaessa tuotava muutosesitykset eduskunnan käsiteltäväksi, mikäli huomataan, että tehdyt lainsäädäntömuutokset eivät tuo muutoksia arkeen.

”Kannamme huolta opiskelijoiden riittävistä jatko-opintomahdollisuuksista ja todellisesta jatko-opintokyvystä. Edellytämme uudistuksen tarkkaa seurantaa, jotta voimme tarvittaessa tehdä korjauksia lainsäädäntöön. Jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa”, edustaja Multala päättää. 

 

Lisätiedot:

Sanna Lauslahti, p.050 5122380

Sari Multala, p. 040 5317104

Saara-Sofia Sirén, p. 050 5132051 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ammatillinen koulutus

Kokoomuksen Lauslahti: Vauhtia rahankeräyslakiin

Lauantai 10.6.2017 - Sanna Lauslahti

Julkaisuvapaa heti

 

Kokoomuksen Lauslahti: Vauhtia rahankeräyslakiin

 Kokoomuksen kansanedustaja Sanna Lauslahti vaatii rahankeräyslain muutosten nopeuttamista. Lain uudistustyö on parhaillaan käynnissä sisäministeriössä, ja eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän varapuheenjohtajan mukaan sitä on jo odoteltu riittävän kauan.

 ”Rahankeräyslaki on saatava viimein valmiiksi. Järjestöjen vapaaehtoistyöllä on Suomessa pitkät perinteet, mutta ongelmia aiheuttaa nykyinen rahankeräyslaki. Se hankaloittaa tällä hetkellä järjestöjen varainhankintaa syömällä todella paljon aikaa ja voimavaroja itse toiminnasta”, Lauslahti sanoo.

 Uudistuksen tavoitteena on lupamenettelyn sujuvoittaminen, ilmoitusmenettelyn uudistaminen ja itsesääntelyjärjestelmän luominen. Lauslahden mukaan kyseiset uudistukset ovat kaivattuja ja niiden suunta on oikea.

 ”Vapaaehtoistyön tulee saada nykyistä vahvempi rooli. Selvää on, että ilman vapaaehtoistyötä moni asia olisi jäänyt Suomessa tekemättä kokonaan tai ei parasta aikaa pyörisi. Olen sitä mieltä, että uudessa laissa ollaan oikealla tiellä. On aika suitsia turhaa byrokratia pois ja luottaa järjestötoimijoihin. Hyväntekeminen tulee tehdä helpoksi”, Lauslahti kiteyttää.

 Lauslahti on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle.

 

 

Lisätiedot:

 

Sanna Lauslahti

050-5122380

 

Kommentoi kirjoitusta.

Kokoomusedustajat ehdottavat selvitystä opinto-ohjauksen laadusta

Maanantai 5.6.2017 klo 12:44 - Lauslahti, Siren, Multala

TIEDOTE 3.6.2017

Julkaisuvapaa heti

Kokoomusedustajat ehdottavat selvitystä opinto-ohjauksen laadusta

Tänä viikonloppuna uudet ylioppilaat ja ammattiin valmistuneet saavat käteensä todistukset ja palkkion opiskelustaan. Kokoomuksen sivistysvaliokunnan kansanedustajat Sanna Lauslahti, Saara-Sofia Sirén ja Sari Multala haluavat onnitella kaikkia valmistuneita upeasta suorituksesta.

”Kouluttautunut nuoriso on Suomen menestystekijä nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuksen korkea laatu ja ajantasaisuus kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla tukee parhaiten suomalaisten osaamisen kasvua ja valmiuksia pärjätä alati muuttuvassa työelämässä.  Suomalaisen kilpailukykyisen osaamisen takaa pitkällä tähtäimellä kehittämisintohimo tehdä koulutusjärjestelmämme yhä paremmaksi kaikilla eri tasoilla. Hallitusta on tässä kiittäminen, kun se on lähtenyt määrätietoisesti kehittämään lukiota, ammatillista koulutusta ja koko oppimisen polkua aina työelämään siirtymiseen ja elinikäiseen oppimiseen saakka. Taklaamme näillä toimilla jatkuvasti muuttuvan ympäristön haasteita ja samalla varmistamme sen, ettei kukaan haluamattaan joudu pitämään ylimääräisiä välivuosia tai tipahda ulkopuolelle”, toteaa sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti.

Edustajat muistuttavat, että toisen asteen koulutusta uudistetaan parasta aikaa vastaamaan paremmin muuttuneisiin osaamistarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen reformi on eduskunnan käsittelyssä ja tarkoituksena on, että uudistus astuu voimaan ensi vuoden alusta. Reformi on edustajien mukaan tärkeä rakenneuudistus, jolla opetuksesta tehdään entistä työelämälähtöisempää ja osaamisperusteista sekä tulevaisuuden tarpeet huomioivaa.

”Työelämään tarvitaan jatkuvasti enemmän osaavia ammattilaisia – tekeviä käsiä ja käytännön osaamista. Emme voi jumiutua vanhoihin rakenteisiin, kun ne eivät tänä päivänä välttämättä enää päde eivätkä tarjoa nuorelle osaajalle sellaista osaamista, josta hän kokee olevan itselleen ammatillista hyötyä. Tähän tulee jatkossa muutos, kun opinnot voidaan räätälöidä entistä joustavammin kunkin henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Pidän tätä uudistusta ensiarvoisen tärkeänä”, toteaa Sirén.

Hallitus päätti puoliväliriihessä myös lukiokoulutuksen uudistamisesta. Lukion tuntijakokokeilut ovat jo käynnissä ja kokeilun tuloksia hyödynnetään lukiokoulutuksen uudistamisessa. Lukiokoulutuksella on edelleen keskeinen sija yleissivistävänä koulutusmuotona. Ylioppilastutkintoa pyritään hyödyntämään opiskelijavalinnassa aikaisempaa vahvemmin. Samalla varmistetaan, että myös ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla säilyy jatkossakin mahdollisuus hakea korkeakouluopintoihin.

Edustajat korostavat, että toisen asteen on tarjottava riittävä jatko-opintokelpoisuus sekä kannustettava nuoria elinikäiseen oppimiseen. Opinto-ohjauksen rooli on tässä keskiössä. He ehdottavat, että opinto-ohjauksen laadusta käynnistettäisiin valtakunnallinen selvitys, jonka voisi toteuttaa esimerkiksi Koulutuksen kansallinen arviointineuvosto.

”Meidän on varmistettava, että jokainen toisen asteen päättävä nuori saa riittävästi tukea ja ohjausta jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisessä. Emme ole tähän päivään mennessä toteuttaneet kansallista arviointia opinto-ohjauksesta, jonka merkitys on entisestään korostunut”, sanoo edustaja Multala.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: opinto-ohjaus

Vanhemmat kirjoitukset »